Притча за Зелено-Синята Трева

Веднъж магарето каза на тигъра:

„Тревата е синя“.

Тигърът отговори:

„Не, тревата е зелена“.

Дискусията се разгорещи и двамата решиха да я подложат на арбитраж и за това отидоха пред лъва, Краля на гората.

Още преди да достигне горската поляна, където лъвът седеше на трона си, магарето започна да крещи:

– Ваше височество … Не е ли вярно, че тревата е синя?

Лъвът отговори:

– Вярно, тревата е синя.

Магарето се приближи и продължи:

„Тигърът не е съгласен с мен и ми пречи, моля, накажете го.“………От тук

След това кралят заяви:

„Тигърът ще бъде наказан с 4 години мълчание“.

Магарето скочи щастливо и продължи пътя си, повтаряйки:

„Тревата е синя“ …

Тигърът прие наказанието за 4 годишно мълчание, но първо попита лъва:

– Ваше величество … Защо ме наказа?

Все пак тревата е зелена. „

Лъвът отговори:

„В действителност тревата е зелена.“

Тигърът попита:

– И така … защо ме наказваш?

Лъвът отговори:

„Това няма нищо общо с въпроса дали тревата е синя или зелена.

Наказанието се дължи на факта, че не е възможно смело и интелигентно създание като Вас да губи време в спор с магаре и да дойде да ме притеснява с този въпрос. „

Никога не губете време в дискусии, които нямат смисъл …

Има хора, които след много доказателства и тестове, които им представяте, не са в състояние да разберат, а други са заслепени от егото и единственото нещо, което искат, е да имат право, дори и реално да не са прави.

Тишината и спокойствието струват повече.

На кого позволявате да губи времето ви, помислете 🙂

9 thoughts on “Притча за Зелено-Синята Трева”

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *