Коучингът е …

процесът на съпровождане на индивид или група от хора по посока желана промяна или цел.  Специалистът по промяна е  Коучът. Коучингът е взаимно  сътрудничество, насочено към постигане на лично израстване, трансформация на междуличностни взаимоотношения или  професионални цели. Действайки върху личното самосъзнание и върху чувството за собствена ефективност, той улеснява изразяването и развитието на потенциала.Самоорганизацията, отговорността и ангажираността играят много важна роля в света на бизнеса, бързите реакции и гъвкавите решения.

Бизнес коучингът е …

полезен, приложен в бизнес среда, за
справяне с всяка промяна. Той помага за постигането на
професионални цели бързо и трайно.

Бизнес коучът е мениджър с предприемачески опит, с когото можете да споделите идеи, проекти, притеснения
и с когото можете да надграждате лидерството си.