Как да поддържате високо нивото на мотивация на Вашия тим във времето, каква е тайната на сплотения екип , как да комуникираме ефективно?

“ Мотивация и ефективна комуникация “ – Практическо обучение за тим мениджъри

Как протича?

Тренингът е изцяло практически. С реални казуси и с реални решения за хората в групата, за повишаване ефективността на комуникацията в екипите, както и повишаване на ангажираността и мотивацията в работата на мениджърите и собствениците.Групите от 12 до 30 човека участват в он-лайн издания или в реална среда .Обучението е с различна продължителност ,съобразно конкретния формат и цел /от няколко часа до един ден/

Ключови думи

  • Мотивация. Отговорност. Резултати. Ангажираност. Удовлетворение. Смисъл.

  • Какво ви е необходимо, за да постигнете всичко това с вашите екипи?

  • Нужно ли е да имате “всички отговори”, за да бъдете добър мениджър?

  • Как да въвличате хората от вашите екипи и едновременно с това, да си осигурявате време за стратегическо мислене и планиране?

Има само един начин да подобрите екипите си. И това е като подобрите техните мениджъри. Това е най-бързият, ефективен и практичен начин за повишаване на общото качество на работата във всяка фирма.

В този тренинг ще ви предоставим практически инструменти и ще си тръгнете с ясна представа какво да промените в себе си като мениджър, за да постигнете по-добри резултати в работата:

.за да си освободите време за съществените неща, в които бихте имали най-голямо въздействие и които изпълват със смисъл вашата бизнес роля;

.за да ангажирате хората си за постигането на високи резултати, като ги подкрепяте и стимулирате да разгръщат собствения си потенциал и да дават най-доброто от себе си във всеки един момент;