Вземи органиграмата на твоята фирма, обърни я с главата надолу и виж твоята мисия:

Ти, в услуга на останалите колеги и сътрудници, трябва да захранваш с енергия твоето дърво и то ще  отвърне на грижите ти многократно.
Как се прави? Започваме като партньори по предварително утвърден план.

Прилагаме  измерими, утвърдени методи, и опит предаден от OSM International , надграждан повече от 30 години.Тренираме в работна среда осъзнаване, оптимизация, планиране, дигитализация.

Води ме мисълта на Пруст:

“Пътешествието на откривателя не е  търсенето на нови пейзажи, а погледа с нови очи“ .

А за новите очи е нужно и ново мислене.

Вдъхновяват ме резултатите, а успехите се четат в очите на всеки собственик, познал себе си като победител, който уверено създава нова фирмена среда.

Ето и още една трансформация:често партньорството се превръща в приятелство.

Стъпките ни заедно:

1

Нека да проведем бърза дискусия

Не се притеснявайте, ако идеята ви не е ясна и не знаете как да стартирате или продължите. Пишете, за да се свържете и да поговорим в он- лайн среща. Тогава ще имате друга гледна точка и ще бъдете по-смели да вземете своето решение.

2

Мониторинг за Вашия бизнес

Всяка фирма е специфична и е важно да се разберат проблемите: често по време на търсенето на решения за управление е необходимо време да се наблюдават реалните процеси в работната среда, следователно да се предлагат варианти.

3

Предложения за стратегия

Задавайки въпроси, ние ще създадем заедно реалната ситуация във вашата фирма: вие като мениджър и собственик ще ни кажете какво разбирате под „резултат“. Ще предложим опции КАК да го направим.
Пакетите, които са най-успешни често са микс между курсови обучения, практически тренинги, коучинг „one to one“, вътрешнофирмени срещи за оптимизация на работната екипна среда .

4

Сега можете да се насладите на резултатите

Щастливите моменти не са само в детските приказки, така че ние ще се научим с малки стъпки да се движим напред и да празнуваме всяка победа, докато не достигнете целта. Статистиките ще са важен ориентир, търпението, любопитството и стремежът за развитие ще бъдат добри спътници.Често първите резултати идват след няколко месеца, но трайните нови навици ще са гарант за движеието ви:“само нагоре“.