Новите лидери

Ръководство по лидерство

За мениджърите от третото холядолетие

„Мотивацията, която ме доведе до написването на първата ми книга, „Новите Лидери“, извираше от потребността да разбера динамиката на една група и съответно как да успеем да я управляваме: развивайки другите и най-вече помагайки им да живеят един по-добър , по-удоволетворяващ и „причинен“ живот.

В крайна сметка,  успехът на един човек се измерва чрез успеха на онези, които го заобикалят.

Тази книга, написана на един прост и разбираем език, е продукт от десет години проучвания в областта на управлението и личното усъвършенстване; едно аналитично изложение на успешните практики на мениджъри и предприемачи, които са успели да създадат групи от изключително мотиврани и продуктивни личности.

Книгата се състои от три части:в първата са анализирани някои фактори, които водят до спад в ефективността на мениджъра; във втората е анализирана мотивацията на персонала по един много задълбочен начин; в третата и последна част ще откриете един анализ на характера и философията на мениджъра на мотивиращата фирма.

Включени са случаи от практиката на фирми, които успешно са разрешавали проблеми свързани с управлението на пероснала: голям брой практически примери, които всеки предприемач и мениджър може незабавно да приложи на практика, за да подобри ефективността на своите служители.

5 thoughts on “Новите лидери”

  1. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  2. I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *