Решения с I-Profile анализ

Подходът на I-Profile позволява на фирмите да:
a) Разберат и подобрят своите мениджъри, посредством определяне на точните области, в
които имат нужда да бъдат усъвършенствани.
b) Намират и назначават високо квалифицирани хора в организацията.
c) Сложат точните хора на точното място.
d) Драстично да подобрят лидерските качества и умения за управление на хора в рамките
на фимата (всеки мениджър преминал системата I-Profile, идентифицирал областите за
подобрение, бива снабден с коучинг карта, за това как той/тя може да се
усъвършенства).

Чрез използването на нашата система, стъпка по стъпка, фирмата е способна да усъвършенства
своите служители и да открива нови квалифицирани таланти, като по този начин става много
по-продуктивна.
Системата I-Profile не е само оценка на личността, а представлява инструмент, който може да
доведе до постепенното подобряване на всяка организация.
Това не пада единствено върху плещите на собственика. Когато една компания реши да въведе
СИСТЕМАТА I-Profile, OSM International Group обучава Ваши мениджъри безплатно. Учи
ги да:

Четат и интерпретират Анализа I-Profile;

Използват инструмента ефективно за обучение на мениджъри, както и ефективното
отстраняване на грешки и тяхното усъвършенстване
;

Използват системата I-Profile Analysis при селекция и подобряване на целия процес по
подбор във фирмата
;

Я използват за разработване на ефективни обучения и програми за подобрения.

Когато една фирма избере да въведе Системата I-Profile, тя получава:
a) Тест с един от най-високите коефициенти на валидност на пазара: за ефективно
измерване на търсените резултати.
b) Коучинг и инструмент за селекция, разработен от мениджъри, а не от психолози: доставя
резултати, не просто психологическа теория.
c) Обучение за това как компанията да бъде подобрена и да донесе повече продуктивност
чрез по-високи потенциални резултати и по-добър подход в управлението на хора.
d) Високо конкурентно предимство.

Системата I-Profile идва със софтуер, който прави част от скрийнинга и посочва слабите и силни
страни-навици на дадено лице относно заеманата от него позиция. Резултатът от системата пристига
при Вас като доклад за проучвания човек, който предстои да бъде назначен или за такива, които
са вече служители на компанията.

Ние сме компания „win-win“. Независимо дали сте коуч/трейнър, желаещ различен инструмент,
който да ви осигури конкурентно предимство, или сте човек, търсещ начин да изгради
продуктивни и мотивирани служители и мениджъри, или се нуждаете от обучение на нов
Мениджър/Директор за отдел ЧР; дали сте международна компания, търсеща инструмент за
развитие на коучинг способности за своите мениджъри, или пък HR компания, търсеща по-бърз
начин за отсяване на квалифицираните и неквалифицираните кандидати – за всеки от Вас
можем да предложим решения с добавена стойност за вашите нужди на цена, която може да си
позволите.

9 thoughts on “Решения с I-Profile анализ”

  1. I am currently writing a paper that is very related to your content. I read your article and I have some questions. I would like to ask you. Can you answer me? I’ll keep an eye out for your reply. 20bet

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *