Приказка за двете жаби

Две жаби, докато пътували през гората, паднали в канавка и когато другите  видяли колко дълбока е дупката, надничайки през ръба закрещяли:“ Никога няма да успеете да се покатерите“!

Една от двете, след като се опитвала  дълго да се измъкне с големи скокове, се примирила и като приела със сигурност прогнозата на своите спътнички, се пуснала  и умряла.


Втората продължавала да скача възможно най-високо.
Останалите жаби отново започнали да крещят, да престане да се бори и да се примири със съдбата си.

Точно тогава жабата събрала цялата си енергия и успяла да направи онзи спасителен скок, който я извел от канавката.

Когато дружките й я попитали как е успяла да не се предаде, тя обяснила, че е глуха!
През цялото време вярвала, че я насърчават !


Колко пъти в реалния живот един дефект може да се превърне в най-доброто предимство, а слабостта да се окаже полезна в определени  случаи?


И все пак външното влияние върху нашите действия и възприятия често е толкова силно, че води до успехи и неуспехи, победи и поражения.

.
Но сигурни ли сме, че това са външни фактори?


Глухата жаба от историята не направи нищо друго, освен да си представи фразите, които крещят спътниците й.


За неин късмет е била една оптимистична жаба. Така тя вярвала в подкрепата на другите и в собствените си сили .


И ето,…че се измъкнала.
Защото в малката й главичка са бръмчали три прости думички:
„Ще се справя“!

А вие, как говорите на  екипите си, когато имате проблем?

5 thoughts on “Приказка за двете жаби”

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  2. I am currently perfecting my thesis on gate.oi, and I found your article, thank you very much, your article gave me a lot of different ideas. But I have some questions, can you help me answer them?

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *