За Щастието и Мозъка

Мозъкът ни не е програмиран за нашето щастие. 


Преди да започнете да се отчайвате, позволете ми да поясня един момент: това, че мозъкът ни не е програмиран за нашето щастие, не означава, че щастието е недостъпно за нас. Просто означава, че щастието не е автоматична функция на нашия мозък. Ние можем да променим правилата на играта. Прочетете тази статия докрай!


В зората на нашата еволюция мозъкът е бил оформен така, че да се справя с предизвикателствата, опасностите, да ни осигури място в един свят, пълен с капани. Този древен код за оцеляване, вграден в системата ни, днес е бариера пред щастието ни.


Мислете за мозъка си като за изключителна машина на времето, способна да се движи през миналото и в бъдещето. Но тази невероятна способност носи със себе си и доза стрес и тревожност. Преживяваме отново минали болки и очакваме бъдещи, дори когато те са въображаеми или далечни, а това ни лишава от удоволствието на настоящия момент – единственото пространство, в което щастието може да процъфтява.


Мозъкът ви не е програмиран за вашето щастие, но е дошло времето да промените правилата на играта.


Първата стъпка е осъзнаването. Осъзнаването на този автоматичен механизъм и определянето на това кога мозъкът ни преминава в „режим на оцеляване“, ни поставя на пътя към промяната.


Втората стъпка е свързана с формирането на нови навици. Мозъкът ни е любител на рутината. Чрез създаване на навици, които подхранват щастието – като например практикуване на благодарност, медитация, физическа активност, социални контакти – можем да „превъзпитаме“ мозъка си да вибрира на честотата на радостта.


Последната стъпка е да се свържем с положителните емоции, като обръщаме внимание на положителните преживявания, които се появяват в живота ни, и ги оценяваме.


N.B. Интересува ли ви тази тема? Ще се радвам на коментарите ви:)

18 thoughts on “За Щастието и Мозъка”

  1. I genuinely enjoyed the work you’ve put in here. The outline is refined, your written content stylish, yet you appear to have obtained some apprehension regarding what you wish to deliver thereafter. Assuredly, I will return more frequently, akin to I have almost constantly, provided you maintain this climb.

  2. I genuinely admired what you’ve accomplished here. The outline is elegant, your written content fashionable, however, you seem to have acquired some unease about what you wish to present going forward. Undoubtedly, I’ll revisit more often, similar to I have nearly all the time, in case you sustain this ascent.

  3. I’ve been visiting this site for years, and it never fails to impress me with its fresh perspectives and wealth of knowledge. The attention to detail and commitment to quality is evident. This is a true asset for anyone seeking to learn and grow.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *