Как Един Строител Прави Пари Четейки

Ще ви разкажа за инициативата на един колега и приятел Данило ДаДа, който има строителна фирма с 90 служителя в Северна Италия.

100 евро за всяка прочетена книга или как един собственик на строителна фирма променя отвътре навън мисленето и успеха на компанията си

„Новите лидери „ и „Етиката на върховите постижения“, написани от Паоло Руджери: това са първите две презентации, избрани от служителите на фирма „Vanoncini“ за „Клуб на книгата на строителите“. Това е кръщенето в комбинация, която предизвиква обикновените хора в света на строителството, измислено от Данило Дада, главен изпълнителен директор на компанията,занимаваща се с устойчиво строителство в град Мапело, Северна Италия./Цялата история тук/

Той провокира четене в компанията. Не само с думи, но и с истински стимул: за тези, които се присъединят, се предоставя ваучер от 100 евро.

«Аз също съм част от групата консултанти от OSM , занимаващи се експертно със строителство – обяснява Дада – в този контекст от известно време на колегите се представят книги, особено споделяме въпроси, свързани с управлението. Това е стимулиращо преживяване, от което научавам много, така че прегърнах идеята. „

Зидари, строителни работници, геодезисти, инженери, търговски служители, книжният клуб е отворен за всички 90 служители. „Пространството се роди наскоро, очаквах успех, но пълноправното членство надхвърля очакванията ми – продължава изпълнителният директор. В началото на годината споделих списък от 60 заглавия, за работа в екип или личностно израстване. Но всеки може да предложи и представи и други материали за четене по желание ». Компанията има календар, върху който отбелязва: „Започнахме с няколко срещи на месец, но предвид ентусиазма мисля да засиля интервенциите“, добавя Дада.

Клубът на книгата се събира обикновено в края на оперативките с търговските консултанти, които в момента са свързани дистанционно чрез Zoom поради ситуацията с пандемията.

„Стимулиращият аспект е общуването с аудитория – обяснява главният изпълнителен директор -, по този начин обучавам моите сътрудници да подкрепят публично изказванията, да преодолеят първоначалния смут и да повишат самочувствието си“. В края на презентацията, като признание, има ваучер на стойност 100 евро, който се увеличава, ако избраната книга е на английски език и който се удвоява за следващи презентации. „Това е символична сума, която възстановява разходите за закупения обем и при желание покрива и нови покупки на книги“.

Дада посвещава инициативата на майка си: „Четенето ме съпътства през целия ми живот – обяснява той – именно майка ми ми предаде тази страст, която днес нося сред своите сътрудници.

Представяйки книга, вие също говорите малко и за себе си. Това е революционен принос, както в личен, така и в социален план, защото се надявам, че с Клуба на книгата посланието ще достигне и до семействата на моите служители „. Опитът е да се започне създаването на добродетелен кръг.

Устойчивото строителство на Vanoncini не е новост за инициативи, насочени към културен и професионален растеж: през последните години е създадена вътрешна академия, която се занимава с аспектите на управлението, маркетинга и финансовия мениджмънт, която следва методологията на OSM.

През 2020 г., въпреки икономическото въздействие на извънредната ситуация с коронавирус, компанията регистрира ръст от 10% спрямо предходната година, приключвайки с оборот от 28 милиона евро.

„Ковид ни изхвърли от зоната на комфорт – подчертава Дада -, научи ни на важността на човешките взаимоотношения, различен подход към технологиите, да сме съпричастни към личните нужди и да създадем място за семейните. Трябва да научим стойността на споделянето на уменията между колеги. Сигурен съм, че растежът на компанията е резултат от това, което научихме, също и по отношение на устойчивостта и увереността в потенциала на екипа ни.“

Във всичко това инициативата за четене отговаря точно на личната визия, тази на главния изпълнителен директор, която поставя книгите в центъра. Но Данило Дада все още не е отбелязал намесата си в клуба на зидарите в календара на компанията: „Искам да оставя първоначалното пространство за сътрудниците си и да изслушам техните предложения..“

11 thoughts on “Как Един Строител Прави Пари Четейки”

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  2. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *