Моделът 70:20:10 за развитие

Обучението и развитието са постоянна част от префесионалния живот на много мениджъри и служители.
Моделът 70:20:10 представя идеалния баланс между различните начини за учене и развитие в работна среда. Според модела, перфектното учене е:
  • 70% практика, чрез работа по предизвикателни ежедневни задачи;
  • 20% социално взаимодействие, чрез съвети и насоки от колеги, ръководители, коучове, ментори, общности и др.;
  • 10% формално образование, чрез обучаващи курсове и програми.
Всички тези специалисти потвърждават едно и също нещо – че ученето извън официалните курсове и програми, особено ако е самонасочвано от обучаващия се, е най-ефективният начин за учене. Същевременно това е и най-подценяваният и най-слабо подкрепян от организациите начин.
1. 70% практика
Според модела 70:20:10 ученето и развитието на един служител следва да идват по линия на 70% практика. Подобна практика следва да идва без откъсване от работното място, чрез ангажиране в интересни задачи или предизвикателни проекти, които са пряко свързани с реалната работа на служителя.
В тази връзка, ако си мениджър, който трябва да организира обучение на служители, следва да помислиш какви задачи да подадеш към хората си, с каква степен на трудност, с какви крайни срокове и стандарти за изпълнение.
Каквито и да са практическите задачи/поредица от по-дребни или по-обемисти/, те трябва да са част от реалното работно ежедневие на служителя. По този начин той ще намира най-голям смисъл в това, което прави, а новите знания и умения, които усвоява, ще са най-трайни.
2. 20% социално взаимодействие
Например, определен твой служител може да има поставена задача, която силно да го затруднява. Това е чудесна възможност да го насочиш да потърси подкрепа от по-опитен колега. По този начин, чрез взаимодействие с друг човек, служителят ще може да проумее по-добре как да свърши работата или как да не повтаря една и съща грешка отново и отново.
Друг вариант би бил да насочиш служителя към онлайн форум, където да получи подкрепа от различни хора. С напредването на високите технологии това е една много популярна опция за редица професии.
Трета алтернатива би могла да е лични да окажеш подкрепа на служителя, като го насочваш с подходящи въпроси и нужната информация, за да открие сам отговорите, които търси.
3. 10% формално образование
Според модела 70:20:10 ученето и развитието на един служител следва да идват по линия на 10% формално образование. Това са различни обучаващи курсове и програми, които обичайно преминават в класна стая или друга обстановка, извън работната среда.
Има редица ситуации, в които формалното образование е безценно. Ако служителят работи с опитен обучител и интересна обучаваща програма, той може да усвои важни знания и умения – както меки, така и твърди.
Особености на Модела 70:20:10
Ако си мениджър и трябва да организираш формално обучение за твой служител, бъди наясно защо искаш служителят да премине определен курс и какво трябва да се промени в поведението му след това.
Налице е риск мениджърите в някои организации погрешно да интерпретират модела 70:20:10, като сметнат, че ученето и развитието се случва от само себе си на работното място. Подобни ръководители биха могли да се подведат от 70-те процента практика и да решат, че тя (практиката) така или иначе се случва във фирмата, т.е. всичко с ученето и развитието е наред. Това, разбира се, е далеч от истината и би било груба грешка.
Друга грешка може лесно да се допусне, ако мениджърите не осъзнават, че между ученето и развитието, от една страна, и длъжността на един служител, от друга страна, има тясна връзка. Изискванията на длъжността определят потребностите от обучение.
В резюме
Моделът 70:20:10 за учене и развитие предлага балансиран микс от няколко метода:
  • 70% практика;
  • 20% социално взаимодействие;
  • 10% формално образование.
Моделът 70:20:10 показва, че ученето и самоусъвършенстването може да се случва навсякъде, по всяко време и с помощта на всякакви хора.
Основната поука на модела е, че ефективното учене следва да залага най-вече на практика и социално взаимодействие на работното място – в 90% от времето. Има място и за 10% формално образование извън работното място, но за да е полезно, то следва да е организирано така, че да е близко до отговорностите на длъжността и предизвикателствата на реалната работа, която следва да се извършва.

5 thoughts on “Моделът 70:20:10 за развитие”

  1. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *